"down-to-earth" ontspanning en pijnbestrijding
 

Myofasciale massage (Triggerpoint)


The facia is essentially a thin sheath of connective tissue that is wrapped around virtually every muscle in the human body. This tissue is thought to become inflamed or irritated with sustained and repetitive strain due to work and other factors (emotional and physical stress). The irritated areas are not only restricted to so-called “trigger points”, but can affect larger muscle regions (often shoulders and upper back between the shoulder blades and lover back areas). Myofascial Release Therapy often involves drug, but manual techniques are more effective. These include applying slow but sustained pressure and “rolling” techniques that seeks to stretch the fascia and increase movement between the surfaces of muscles and/or muscles and other tissues. It is important, when applying this therapy, that no oil is used and that the rolling and pressure movements are slow to allow for viscous flow. 

http://www.fysiofm.nl/myofasciaal-therapie/ 

Myofasciale therapie, oftewel triggerpointtherapie, is een vrij nieuwe therapie die in Nederland, nu sinds enkele jaren, steeds meer wordt toegepast, vooral bij chronische pijnen. De therapie is een evidenced based therapie die in Amerika in de jaren 60-70 is ontwikkeld door de artsen Travell en Simons.

Jaarlijks wordt er in vele landen onderzoek gedaan naar het Myofasciale pijnsyndroom en zijn er veel wetenschappelijke artikelen geschreven die het bestaan en ontstaan van de zogenaamde Triggerpoints bevestigen. De op dit moment meest bekende onderzoeken naar triggerpoints en de effecten daarvan zijn beschreven in een samenvatting van Dr. Simons in “New Views of Myofascial Trigger Points: Etiology and Diagnosis” uit 2010.

Myofasciale pijn en Triggerpoints

Myofasciale pijn is een veel voorkomende oorzaak van spierpijn en iedere spier in het lichaam kan deze pijn veroorzaken. Myofasciale pijn varieert van een zwaar, zeurend of drukkend gevoel tot een doof of tintelend gevoel, maar kan ook zeer heftig en stekend zijn. Hoewel de klachten voor de patiënt zeer reëel zijn, kan de arts of specialist vaak geen oorzaak vinden. Ook radiologisch onderzoek of bloedonderzoek brengen geen ‘echte ziekten’ aan het licht. Myofasciale pijn wordt door de meeste artsen niet herkend en dus ook niet als zodanig behandeld. Iemand met myofasciale pijn kan daardoor verstrikt raken in een woud van artsen en behandelaars, zonder van de pijn af te komen.Wat is myofasciale pijn?

Myofasciale pijn is een algemene medische term, om pijn te beschrijven die afkomstig is van de spieren en de spiervliezen ('fascia' genaamd). Het begrip ‘myofasciale pijn’ verwijst naar klachten van het bewegingsapparaat, die gepaard gaan met uitstralende pijn en verlies van spierfunctie. De intensiteit van de klachten kan zeer uiteenlopend zijn: van een licht, oncomfortabel gevoel tot een martelende pijn, waardoor iemand niet meer kan functioneren.

Myofasciale pijn wordt veroorzaakt door myofasciale triggerpoints. Het opmerkelijke is dat deze triggerpoints zich vaak op een heel andere plaats bevinden als waar de pijn gevoeld wordt. Wel is het zo dat iedere spier een vast omschreven uitstralingsgebied heeft, waar de myofasciale pijn zich manifesteert. Een speciaal geschoolde therapeut herkent de pijnklachten van de patiënt en kan het betreffende triggerpoint opsporen. Druk op het triggerpoint geeft vaak de voor de patiënt herkenbare uitstralende pijn.